Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Dukly Hranice

Historický název DUKLA Předchůdce Armádní tělovýchovný klub (ATK) byl ustaven 1. října 1948, od roku 1953 do 1956 závodili armádní sportovci pod znakem Ústřední dům armády (ÚDA) a od 1. října 1956 byl zaveden pro všechna armádní družstva jednotný název Dukla.Tento název byl podle Vojenského historického ústavu Praha zaveden na počest bojů v Dukelském průsmyku, který se nachází Několik kilometrů jižně od Dukly na hranicích se Slovenskem.
Dukla je město v jihovýchodní části Polska (bývalá historická Halič), v dnešním Podkarpatském vojvodství. Nedaleko Dukly se podle legendy narodil kolem roku 1414 sv. Jan z Dukly. Na hoře Zaśpit se nachází jeho poustevna s grottou a ubytovnou pro poutníky.

Kopaná v Hranicích

První zprávy o pravidelné vojenské kopané v Hranicích se objevují z roku 1930, kdy za nynějšími Jaselskými kasárnami 108. dělostřeleckého pluku bylo vybudováno vedle otevřené jízdárny fotbalové hřiště. Z let bezprostředně po 2.světové válce nejsou žádné zprávy o pravidelné vojenské kopané. Organizovaná vojenská kopaná se začíná hrát v roce 1950. V tomto roce hrají v soutěži Hranicka dvě družstva a od roku 1954 hraje v soutěži celkem pět družstev složených z vojáků posádky, již na hřišti "U Splavu".Od roku 1955 hraje mužstvo pod novým názvem DUKLA. V roce 1956 postoupila Dukla do I.B třídy kraje Olomouc. Po skončení soutěže v roce 1958 - 59 skončilo mužstvo na 9.místě a uzavírá se první kapitola vojenské kopané v Hranicích po osvobození. V důsledku velkých kádrových a dislokačních změn, kdy nebylo možno organizačně zajistit účast Dukly v další soutěži, vystupuje Dukla dne 1.10.1959 z krajské soutěže.

Fotbalový oddíl DUKLY Hranice byl založen v roce 1965 a byl zařazen do okresní soutěže v okresu Přerov. Od začátku se jí poměrně dobře dařilo a postupně se v roce 1969 propracovala až do 1.A třídy Středomoravského oblastního svazu v Olomouci a hrála stejnou soutěž jako civilní oddíl Sigma Hranice. Oddíl DUKLY v té době vedl jeho předseda pplk. Karel Podařil, dále ve výboru pracovali důstojníci Karel Pšenka, Svatopluk Vařeka, Karel Přibyl, Bohuslav Kůhlwein, Josef Fojtík, Josef Šimon, Vladimír Hylš, Jindřich Doležal, prap. Koning a civilista Josef Hanuška. Trenéři mužstva byli Rudolf Běhálek a Viliam Ferenz. V té době začíná hrát na hřišti „U Splavu“. V soutěži 1.A třídy setrvává až do roku 1985.

V té době začíná novodobá historie DUKLY. Parta  obětavých funkcionářů včele s  velitelem posádky Hranice Ing. Radoslavem Sedláčkem na pozici předsedy.  Po dalších reorganizačních změnách hraje mužstvo od roku 1994 pod názvem FC Dukla Sekopt Hranice. V sezóně 1993 - 94 postoupil oddíl do Moravskoslezské divize (MSD). V roce 1997 zasáhly povodně ničivým způsobem i hřiště Dukly. Mužstvo hrálo své zápasy na hřišti v Drahotuších a SK Hranice  V roce 1998 postoupilo mužstvo do Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL). V roce 2000 sestupuje FC Dukla díky malým zkušenostem opět do MSD.

Na zahájení podzimní části okresní soutěže OFS Přerov v roce 1992 bylo založeno z řad vojáků kasáren Jaslo mužstvo FC Dukla Hranice "B", které hrálo na hřišti Milotice n/B pod vedením předsedy Ing. Štefanem Príbelou a místopředsedou Mgr. Jiřím Kočí. Vojáci začali pod trenérskou taktovkou trenéra Ivana Slivky a maséra Josefa Kulišťáka. Další členové Dukly „B“ byli Michal Paško, Petr Koutný a Zdeňka Vinklerová. V průběhu soutěže přišel na pozici pořadatele Karel Košťál. Na podzim 1996 proběhlo sloučení družstev Dukly "A" + "B" pod trenérem Aloisem Holubem

Po předsedovi tehdejší Dukly Aloisi Novákovi převzal pro rok 2000 předsednictví Štefan Príbela, který se zásadním vlivem podílel na růstu mužstva a celkové organizaci.Od 1.7.2001 pokračuje oddíl v MSD pod názvem FC DUKLA HRANICE. V roce 2001 byl do velmi složité situace zvolen předsedou Jaromír Baroš. Úkol byl jasný, vyřešit složitou finanční situaci a zprovozuschopnit stadion. Začalo se na tom ihned pracovat a s pomocí tehdejšího velitele 76.dělostřeleckého oddílu mohli hráči Dukly hrát divizi už na podzim na svém stadiónu.

V roce 2003 začala v armádě probíhat profesionalizace jejích příslušníků a Hranická Dukla byla nucena podstoupit práva hrát divizi fotbalovému oddílu Opava a ocitla se bez fotbalistů. Výkonný výbor Dukly ve složení předseda Jaromír Baroš, Alois Novák, Jiří Kočí, Jaroslav Vavřík a Josef Kulišťák se rozhodli vytvořit nové mužstvo převážně z civilních ale i vojáků a byli od sezóny 2003-04 zařazeni do okresní soutěže okresu Přerov.

Trenérem se stává Pavel Höhn. V roce 2005 ho vystřídal trenér Miroslav Takáč a Dukla postupuje do okresního přeboru. Dukla dál posiluje kádr s cílem postoupit ještě výše. Mužstvu se velmi daří, ale bohužel nejlepší střelec soutěže Michal Juřica musí odejít kolegiálně pomoct dalšímu Hranickému mužstvu SK Hranice v boji o záchranu a mužstvo Dukly to bez něj nedotáhlo k vytouženému postupu. Další šanci na postup si mužstvo už nevybojovalo a naopak v sezóně 2010 sestupuje do okresní soutěže. V roce 2011 pod trenérským vedením Miroslava Takáče Dukla opět postupuje do okresního přeboru. Jenže po roce se Dukla  opět vrací do okresní soutěže. Vedení Dukly si stále více uvědomovalo, že je nutné vychovávat vlastní mládež a proto v roce 2010 zakládají Jaromír Baroš a trenér Milan Páleník mužstvo mladších žáků. Mládeži se na Dukle dařilo, získala i titul okresního přeborníka, ale po odchodu Milana Páleníka do zahraničí, nebyl nahrazen adekvátní náhradou a Dukla už žádné úspěchy s mládeží nedosáhla. O mnoho úspěšnější je Dukla v každoročním uspořádání sportovně vojenské akce pro děti z dětských domovů celé Moravy, kde především Jaromír Baroš, Jiří Kočí, Karel Košťál, Miroslav Takáč a někteří další členové ve spolupráci s velením zdejší vojenské posádky vytváří pro děti velmi dobré soutěživé prostředí, čehož důkazem je stále větší zájem dětských domovů.

Muži Dukly Hranice hrají v posledních letech stále stejnou soutěž, za zmínku stojí ještě působení v roce 2014 trenéra Romana Hladíka, kterému se podařilo zlepšit výsledky a určitým přínosem je v tomto roce (2015) činnost Tomáše Stryka.

Padesát let v životě sportovního klubu je dlouhá doba za kterou stojí množství času a poctivé práce velké řady funkcionářů, trenérů a hráčů. V tomto směru si největšího uznání zaslouží: plk. Radek Sedláček, Alois Novák, Jaromír Baroš, Miroslav Plašil, Ladislav Lehký, Miroslav Suk, Štefan Príbela, Josef Kacerle, Jaroslav Vavřík, Jan Motyka, Mikuláš Grieger, Radomil Ředina, Karel Košťál, Martin Zálešák, z trenérů Jaroslav Janoš, Alois Holub, Pavel Höhn, Miroslav Takáč, vedoucí mužstva Jiří Kočí, masér Josef Kulišťák, správce stadiónu Ján Marodi.

Historické názvy klubu:

1948 - Armádní tělovýchovný klub

1953 - Vojenská tělovýchovná jednota (VTJ) Hranice

1955 - Dukla Hranice

1994 - FC Dukla Sekopt Hranice

2001 - FC Dukla Hranice

2016 - FC DUKLA Hranice z.s. (zapsaný spolek)

 

Předsedové klubu

 • Alois Novák (jaro 1993 – podzim 1999)
 • Štefan Príbela (jaro 2000 a podzim 2000)
 • Jaromír Baroš (od jara 2001)

Trenéři klubu

 • Josef Velocha (jaro 1993)
 • Pavel Höhn (1993/94 – 1995/96)
 • Jaroslav Janoš (1996/97 – podzim 1999)
 • Jan Jursík (jaro 2000)
 • Pavel Pumprla (podzim 2000)
 • Metoděj Nejedlý (jaro 2001 a podzim 2001)
 • Pavel Höhn (jaro 2002 a podzim 2002)
 • Zdeněk Knopp (jaro 2003)
 • Miroslav Takáč (2003/04)
 • Pavel Höhn (2004/05)
 • Miroslav Takáč (2005/06)
 • Pavel Höhn (2006/07)
 • Zdeněk Hoffman a R. Jahn (2007/08)
 • Pavel Höhn (2008/09 – podzim 2011)
 • Miroslav Takáč (jaro 2012)
 • Tomáš Stryk (podzim 2012)
 • Roman Hladík (jaro 2013)
 • Miroslav Takáč (podzim 2013)
 • Roman Hladík (jaro 2014 a podzim 2014)
 • Tomáš Stryk (jaro 2015 - podzim 2019)
 • Jan Balko + Michal Hudeček (jaro 2020 - jaro 2023)
 • Pavel Vladař (podzim 2023 -)